AI jako (ne)přítel v kybernetické bezpečnosti

Nedávno byla umělá inteligence (AI) tématem, o kterém se spíše jen mluvilo, než aby byla běžně využívána. Avšak v posledních letech se situace radikálně změnila. Dnes je AI neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů, ať už při generování textů, tvorbě obrázků, nebo při zlepšování uživatelských zážitků na internetu. Nejenom z těchto důvodů jsme se vám rozhodli v tomto článku představit specifickou roli umělé inteligence v kybernetické bezpečnosti, oblasti, kde její potenciál a výzvy dosahují nových rozměrů...

5. 4. 2024 Pavel Brejcha Hrozby

Bez popisku
Bez popisku

Přínosy AI

Umělá inteligence (AI) v kyberbezpečnosti představuje klíčovou podporu pro rozpoznávání a hodnocení kybernetických útoků, umožňující izolaci napadených systémů a zabránění šíření škodlivého softwaru. AI take efektivně zvyšuje obranyschopnost proti běžným hrozbám a učí se z minulých incidentů. Je ovšem důležité zmínit, že AI nenahrazuje bezpečnostní experty, ale poskytuje jim prostor pro zaměření na komplexnější výzvy, jako jsou zero-day útoky využívající neznámé zranitelnosti.

Zero-day útok je typ kybernetického útoku, který využívá slabiny v softwaru nebo systému, o které ještě neví ani vývojáři softwaru, takže pro ně neexistuje žádná oprava (patch). Útočníci tyto slabiny objeví a využijí ještě předtím, než jsou odhaleny a opraveny. Protože se jedná o „nově objevené“ hrozby, tradiční bezpečnostní nástroje je často nedokáží rozpoznat, což dělá zero-day útoky obzvláště nebezpečnými.

AI rovněž exceluje v detekci phishingových útoků. Díky algoritmům strojového učení, které analyzují obsah a strukturu emailů, dokáže identifikovat potenciální phishing. Tyto algoritmy se neustále učí z rozsáhlých datových sad a stávají se tak čím dál tím schopnějšími v rozpoznávání vzorců a anomálií typických pro phishingové útoky. Kromě analýzy obsahu emailů AI sleduje i chování uživatelů – například pokud uživatel klikne na podezřelý odkaz nebo zadá osobní údaje, systém tuto aktivitu označí a upozorní bezpečnostní tým.

Další oblastí, kde AI přináší inovace, je identifikace neznámých variant malware. Tradiční antivirové programy se mohou spolehnout na známé podpisy virů, zatímco AI dokáže na základě analýzy chování softwaru odhalit i ty nejnovější a doposud neidentifikované hrozby.

Bez popisku

Umělá inteligence se tak stává nezastupitelným pomocníkem v kyberbezpečnosti. Její schopnost učit se z minulých incidentů a adaptovat se na nově vznikající hrozby z ní dělá klíčového spojence v ochraně digitálních aktiv. Tím, že AI ulehčuje bezpečnostním expertům práci, zvyšuje celkovou úroveň obranyschopnosti a připravenosti na potenciální útoky, čímž napomáhá vytvářet bezpečnější kybernetické prostředí pro všechny.

Negativa AI

Potencionálně největší problémy, které AI do oboru kybernetické bezpečnosti přináší:

Generování škodlivého kódu

Umělá inteligence umožňuje i lidem bez hlubokých technických znalostí vytvářet škodlivý software. I když nástroje AI obvykle mají ochranu proti tvorbě škodlivého kódu, útočníci dokáží najít způsoby, jak tyto bezpečnostní opatření obejít.

Automatizace a škálování útoků

AI umožňuje útočníkům automatizovat útoky a provádět je na velkou škálu cílů současně. To znamená, že útoky mohou být masivnější, rychlejší a složitější.

Nástroje AI pro kybernetické zločince

Existují speciálně navržené AI nástroje pro kybernetické útočníky, které ignorují bezpečnostní opatření a jsou dostupné za vyšší cenu. Tyto nástroje umožňují zločincům provádět sofistikovanější útoky.

Bez popisku
Bez popisku

Rozdílné přístupy útočníků

Sophos provedl podrobný výzkum na diskusních fórech kyberzločinců, aby zjistil, jaký přístup mají útočníci k využití AI. Výsledky analýzy odhalují rozdělené názory mezi samotnými útočníky ohledně role AI v jejich aktivitách. Někteří z nich považují AI za technologii, která ještě nedosáhla dostatečného stupně vyspělosti, a proto ji využívají pouze pro jednoduché programovací úkoly, což jim umožňuje věnovat se komplexnějším výzvám. Většina kyberzločinců však AI používá převážně pro experimentování a zkoušení nových postupů. Kyberzločinci se zatím zdráhají přistoupit k masovému využití AI v praxi, dokud nebudou technologie dostatečně pokročilé, aby vyhovovaly jejich konkrétním potřebám.

Kromě toho, AI má potenciál výrazně pomoci útočníkům v oblasti generování phishingových emailů. Pokročilé algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat obrovské množství dat získaných z veřejně dostupných zdrojů nebo předchozích útoků, aby vytvořily přesvědčivé, personalizované zprávy, které jsou více pravděpodobné, že obelstí příjemce. Tyto techniky umožňují útočníkům automatizovat tvorbu e-mailů na míru specifickým skupinám obětí, zvyšují efektivitu phishingových kampaní a snižují čas i úsilí potřebné k jejich přípravě. Tím se phishingové útoky stávají sofistikovanějšími a těžšími k odhalení, což zvyšuje jejich úspěšnost.

Slovo závěrem

Jedno je jasné: v bitvě o kybernetickou bezpečnost je umělá inteligence (AI) na obou frontách. Aktuálně AI vyráží na pomoc, odlehčuje lidské síly od rutinních úkolů a umožňuje expertům soustředit se na složitější výzvy, které technologie zatím nedokáže řešit. Přestože kyberzločinci AI zatím masově nezneužívají, rychlý vývoj technologií naznačuje, že budoucnost může přinést zásadní změny. Možná, že dříve, než si umíme představit, bude AI hrát klíčovou roli v kybernetické bezpečnosti. Připravme se tedy na budoucnost, kde AI nebude jen pomocníkem, ale stane se klíčovým hráčem na poli kybernetické obrany i útoku.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info