DĚKUJEME

Bez podpory bychom to nedali

Závěrem bychom rádi vzpomenuli všechny, kterým vděčíme za podporu při vytváření Kyberkompasu. Obrovský dík tak patří zejména:

Masarykově univerzitě

Děkujeme Masarykově univerzitě za zázemí myšlenkové, finanční i lidské díky kterému jsme mohli postavit silný tým a naplno se věnovat vytváření tohoto kurzu.

Nespočtu testujících 

Od prvního prototypu až do závěrečné podoby kurz pročetlo nekonečné množství dobrovolníků. Děkujeme vám všem ještě jednou za čas, který jste nám věnovali a za upřímnost, kterou jste, doufáme, nešetřili. :)

Grafikům

Díky open-source platformám jsme mohli využít vizuální materiály přesně podle našeho gusta. Rádi bychom jmenovitě poděkovali za fotografii:

  • kompasu (Úvodu) a dopisů (1.lekci) Ylanite Koppens (Pixabay);
  • truhly (2. lekce) Romanu Kraftovi (Unsplash);
  • karet (3. lekce) Sergimu Viladesau (Unsplash);
  • psacího stroje (4. lekce) Da Kraplakovi (Unsplash);
  • záchranného kruhu (5. lekce) Erwinu Nowakovi (Pixabay);
  • cesty (Závěr) Patricku Fore (Unsplash);
  • za fotografii na této stránce Hansovi M (Unsplash).

Za možnost využít ikonky děkujeme Smashicons (Flaticon).

Projekt Zvýšení kyberbezpečnostního povědomí na MU

Masarykova univerzita si uvědomuje vzrůstající nutnost vzdělávat každého jednotlivého uživatele Masarykovy univerzity v kyberbezpečnosti. Považujte Kyberkompas jen za jeden z prvních krůčků a nechte se překvapit, co dalšího pro vás připravíme!

Podrobně o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info