Členové týmu

Seznamte se s členy Vzdělávacího a komunikačního týmu CSIRT-MU, kteří usilují o zvýšení úrovně povědomí v oblasti kyberbezpečnosti (nejen) na Masarykově univerzitě.

Využívají k tomu jednu z nejsilnějších zbraní – šíření vědomostí. Tito lidé stojí za přípravou vzdělávacích kurzůčlánků, které můžete nalézt na tomto webu. Zároveň pro vás pořádají přednášky, podílejí se na meziuniverzitních projektech, a prostřednictvím různých komunikačních kanálů s vámi sdílí svou tvorbu​, aktuality z oblasti kyberbezpečnosti anebo úspěchy členů CSIRT-MU v oblasti vědy a výzkumu.


 

Barbora Fukárková

Vede vzdělávací sekci v týmu CSIRT-MU. Každý den hledá nejvhodnější cesty, jak dostat klíčová kyberbezpečnostní témata a aktuální informace mezi běžné uživatele, a to v digitálním i fyzickém prostředí. Využívá k tomu své znalosti z oblasti vzdělávání, vizuální komunikace a designu zaměřeného na člověka (HCD). Mimo koordinace týmu se v praxi zabývá například tvorbou přívětivých e-learningových prostředí za využití moderních vzdělávacích trendů, nyní experimentuje s personalizací a gamifikací obsahu. Snaží se také o udržování skvělé reputace celého Kyberbezpečnostního týmu za využití sociálních sítí a webových stránek.
Ve volném čase se snaží vyzkoušet toho co nejvíc, hlavně z oblasti uměleckých řemesel. Ráda fotí, renovuje nábytek a obecně svůj starý dům, občas se ale věnuje i práci se sklem, keramice nebo třeba kreslení. A někdy jen tak vypne u her.

Pavel Brejcha

Vystudoval Bezpečnostní a strategická studia na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Momentálně je v posledním ročníku navazujícího magisterského studia. Během studií pracoval několik měsíců jako stážista v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Získal i zahraniční zkušenosti díky programu Erasmus, kdy nejprve strávil jeden semestr na Univerzitě obrany ve Varšavě a následně jeden semestr pracoval pro tamější neziskovou organizaci v Estonsku, kde především vytvářel vzdělávací materiály a podílel se na chodu organizace.
V současnosti již čtvrtým rokem také působí v neziskové organizaci Fakescape, kde se zaměřuje na vzdělávání studentů v oblasti mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti. V rámci Kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity má pak na starost školení pro akademickou obec Masarykovy univerzity a tvorbu e-learningových kurzů.
Ve volném čase se zajímá o moderní technologie (nejen) ve vojenství a rád hraje strategické počítačové hry. Do budoucna by se pak rád nadále věnoval vzdělávání o kybernetické bezpečnosti a rád by pronikl i techničtěji do světa IT.

Dávid Magušin

V týmu se věnuje především analýze potřeb uživatelů a následné přípravě vzdělávacích materiálů na míru. Cílem je zvýšit bezpečnost uživatelů v kyberprostoru tím způsobem, který oni sami nejvíce preferují. Při této práci studuje druhým rokem magisterské studium Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií (BSS na FSS).
Bakalářské studium absolvoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě a též má za sebou studium svobodných umění v Kolégiu Antona Neuwirtha.
Jeho profesním zájmem je hlavně kyberbezpečnost a dělání osvěty v oblasti bezpečnosti – i proto založil, a ve volném čase spravuje stránku „Bezpečák“ na Facebooku. Kromě toho je jeho dlouholetou vášní fotbal, hra na kytaru a cvičení s vlastním tělem – tzv. kalistenika.

Natalia Peterková

V rámci Kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity se věnuje vzdělávání a osvětě uživatelů. Na kontě má nejen přípravu školení zaštiťující kybernetickou bezpečnost z pohledu zákonných požadavků, ale také například i vznik vzdělávacích kurzů pro univerzitní prostředí. Skrze své studijní zaměření se věnuje problematice informací a dezinformací či otázkám souvisejícím s konstituováním CSIRT týmů.
Do budoucna by obě tyto oblasti ráda rozvíjela a přibližovala je širokému spektru cílových skupin, které se nacházejí v akademickém prostředí. Je toho názoru, že oblast kybernetické bezpečnosti již nyní prostupuje opravdu všemi sférami života a vědními obory, a proto je nutné tuto oblast nepodceňovat, ale naopak ji podpořit skrze výuku a vzdělávání uživatelů.

Kateřina Roch

Kateřina je pravou rukou Barči. V CSIRTu se stará o to, aby bylo o našich aktivitách slyšet. Podílí se na psaní vzdělávacích článků, přípravě vzdělávacích kurzů, spravuje obsah webů, navrhuje jejich vzhled, analyzuje data, anebo si hraje s grafikou doprovodných materiálů. Také pracuje na překlopení veškerého obsahu do angličtiny proto, abychom byli přístupnější i pro česky nemluvící. Aktuálně je studentkou posledního ročníku magisterského studia na KISKu, které si proložila studiem v Lucemburku na UniLu.
Do budoucna se plánuje ponořit do oblasti inkluzivního designu a webové přístupnosti. Její přirozené teritorium jsou kavárny. Ve svém volném čase ráda tvoří, chodí po venku a navštěvuje kulturu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info