Kyberbezpečnost 
jako priorita 
v každém věku 
 

V jarním semestru vznikl navázáním spolupráce CSIRT-MU a Univerzity třetího věku MUNI kurz Kybernetická bezpečnost při práci na PC u seniorů. Jak kurz probíhal a jaké jsou dojmy lektorů i absolventů?

Bezpečný a obezřetný pohyb v kyberprostoru rozhodně není záležitostí pouze programátorů, IT pracovníků nebo velkých firem. Leckomu ovšem kyberbezpečnost může připadat jako komplikovaná, nesrozumitelná a příliš technická záležitost i přesto, že je součástí naší každodenní práce s různými zařízeními. To však neplatí pro studenty Univerzity třetího věku MUNI, jak se ukázalo díky kurzu připraveném ve spolupráci s Kyberbezpečnostním týmem Masarykovy univerzity.

V jarním semestru 2021 vznikl díky navázání spolupráce mezi naším týmem a U3V kurz nazvaný Kybernetická bezpečnost při práci na PC u seniorů, který mimo jiné seznámil účastníky s tématy jako je ochrana samotného zařízení, bezpečný pohyb na internetu nebo tvorba a správa hesel. Přestože v počátku panovala nejistota ohledně zájmu posluchačů o toto téma, obavy byly rychle rozptýleny a vystřídány nadšením. Reálná zkušenost totiž ukázala nejen, že zájem ze strany posluchačů dostačuje pro naplnění kurzu, ale dostačuje dokonce i pro naplnění dvou studijních skupin. Slovy Mgr. Markéty Jelínkové za U3V:

„Musím přiznat, že ze začátku jsme na U3V ze spolupráce měli lehké obavy, zda naše posluchače toto téma nevyleká a nebudou z něj mít strach. Nakonec však zájem velmi předčil naše očekávání, jelikož náhradníků bylo tolik, že by naplnili celý nový kurz. Je evidentní, že senioři se kyberbezpečnosti nebojí a považují ji v dnešní době za velmi potřebnou. Bylo proto skvělé, že lektorky byly flexibilní a pro náhradníky připravily také druhou skupinu kurzu.“


Mgr. Markéta Jelínková

O odborné, veskrze vstřícné a lidské vedení kurzu se za kyberbezpečnostní tým postaraly Bc. Petra Mikulová a Mgr. Miriam Gáliková, jejichž nadšení a čas věnovaný výkladu i dalším konzultacím skrze e-mail neušly pozornosti zejména posluchačů kurzu, jak popisuje absolvent kurzu ve zpětné vazbě:

„Děkuji za laskavý a chápající přístupu k posluchačům, snahu pomáhat nám a přiměřenou náročnost, zohlednění našich nejistot a neznalostí. Prostě za korektní "polopatizmus", který já moc potřebuji a cením si ho.“

——

Absolvent kurzu

Zpětná vazba také zdůraznila, že téma kyberbezpečnosti mezi posluchači kurzu rezonuje, vytváří poptávku po dalším vzdělání a má potenciál zlepšit kvalitu života mnoha uživatelům v seniorském věku:

„Chtěla bych moc poděkovat za všechno, co pro nás obě lektorky připravily. Informace byly velmi důležité a obohacující, zvláště s přihlédnutím k věku posluchačů. Vážíme si všeho, co jsme se dozvěděli. Jsem šťastná, že jsem se mohla kurzu zúčastnit a moc bych si přála pokračování, protože moje počítačová gramotnost je malá.“

——

Absolventka kurzu


Kurz Kybernetická bezpečnost při práci na PC u seniorů je příkladem kvalitní spolupráce mezi naším týmem a Univerzitou třetího věku na Masarykově univerzitě, která umožňuje expertům rozšířit pole působnosti ve vzdělávacím prostředí a napomoci tak předávání důležitých znalostí širokému a rozmanitému spektru lidí. A jak popisuje Mgr. Markéta Jelínková, radost z povedené spolupráce jde napříč organizátory i účastníky:

„Závěrečná lekce i samotná evaluace kurzu byla plná děkovných slov a v případě našich posluchačů se opravdu jedná o slova upřímná. A když jsou spokojeni naši posluchači, jsme nadšení i my, organizátoři. Spolupráce s Kyberbezpečnostním týmem MU byla opravdu výborná a rozhodně se těšíme na spolupráci při dalších kurzech.“


Mgr. Markéta Jelínková

Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti jsou jednou z důležitých součástí fungování našeho týmu. U navázání spolupráce s Univerzitou třetího věku nezůstává, kromě vzdělávání seniorů se aktivně zapojujeme také do aktivit zaměřených na další věkové skupiny. Těmi jsou například děti a mládež, kterým právě připravujeme kurz věnovaný bezpečnému pohybu v kyberprostoru, a to pro platformu MjUNI - univerzitu pro děti. Další naše kurzy si můžete prohlédnout na stránce security.muni.cz, kde jsou přístupné pro každého.
 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info